Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostih

  • Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostih

  • Koda RR-14-008
  • Datum 01.01.2014 - 31.12.2014
  • Financer Fundacija za šport
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
  • Nosilec prof. dr. Milan Čoh