Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

prof. dr. Jožef Štihec, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: joze.stihec@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-45

Kabinet: 13004

Govorilne ure: po dogovoru (najava po emailu)


Organizacijske enote:Opis

 

 

SEMINARSKA NALOGA

Seminarska naloga je obvezna. Temo si v skladu z navodili, ki bodo posredovana na začetku predavanj, izbere vsak študent sam. Vnese jo v moj računalniški program, ki je dostopen preko interneta 24 ur na dan 365 dni v letu. Pred pričetkom izdelave seminarske naloge mora vsak študent izbrano (in v program že vpisano) temo potrditi pri meni (v času seminarjev po veljavnem urniku posamezne skupine študentov). Rok za potrditev izbrane teme seminarske naloge bo dogovorjen za vsako skupino študentov ločeno (bolonjski študij, UNI, VSŠ, izredni...).  Ko je tema potrjena, lahko seminarsko izdelate in vnesete v omenjeni računalniški program preko interneta. Pred izpitom mora vsak študent vpisano seminarsko nalogo tudi zagovarjati. Zagovori bodo potekali v času seminarjev po veljavnem urniku posameznih skupin študentov. Rok za zagovor seminarske naloge je do konca seminarjev (po urniku).

Navodila, kako mora biti seminarska vnešena v moj program, katera poglavja mora imeti, kako mora biti strukturirana, kako mora oblikovno izgledati in ostale zahteve v zvezi s seminarsko nalogo bom predstavil na uvodnih predavanjih na začetku semestra, ko bom demonstriral tudi način vnosa v računalniški program.

Vse informacije v zvezi s seminarsko nalogo dobite v moji knjigi Baze znanja v športu (knjižnica FŠ (izposoja) ali Center za vseživjenjsko učenje v športu (nakup)).

 

Moje povezave:

- program za vnos seminarskih nalog 

 

DROPBOX

Brezplačni program Dropbox nam omogoča avtomatično in varno sinhronizacijo želenih  datotek med našimi računalniki (doma, na fakulteti, prenosnik...). Podatke (datoteke, seminarske, programe...) imamo dosegljive tako vedno na vsakem svojem računalniku (dostopno kjerkoli), kar nam omogoča mobilnost dela (seminarsko nalogo delam doma, dostopna pa mi je tudi na fakulteti...). USB ključkov tako več ne potrebujete, ker imate vse svoje datoteke vedno na dosegu na kateremkoli računalniku z dostopom do interneta. Brezplačni program Dropbox in več informacij o njem (tudi video predstavitev) najdete na povezavi  http://db.tt/OoVKROs  

 

- Graf 3 WEB


Predmeti