Fakulteta za šport

Tjaša Ocvirk, mag. športnih znanosti – fiziologija vadbe

Elektronski naslov: tjasa.ocvirk@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-05

Kabinet: 11024


Organizacijske enote: