Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Liza Jovičevič, mag. kin.

Elektronski naslov: liza.jovicevic@fsp.uni-lj.si


Organizacijske enote:Opis

Zaposlitev na projektu RAZVOJ KADROV V ŠPORTU