Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Urša Stopar, mag. prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: ursa.stopar@fsp.uni-lj.si

Kabinet: UŠD Rožna dolina
Opis

Projekt Mladi za mlade