Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Katarina Povržan, univ. dipl. prav.

Elektronski naslov: katarina.povrzan@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-60

Kabinet: 12013


Organizacijske enote: