Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Nada Štrucelj, viš. med.ses.

Elektronski naslov: nada.strucelj@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-69

Kabinet: 142, 148-la


Organizacijske enote: