Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Habilitacijska komisija

 kontaktkabinettel. int.vloge
Debevec Tadej1100401 520-77-26predsednik
Starc Gregor1001601-520-78-36namestnik predsednika
Filipčič Aleš1300601-520-77-37
Kondrič Miran1300601-520-77-37
Pavlin Tomaž1101001-520-77-53


Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne, 17.09.2019, velja od 17.10.2019,

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), uradno prečiščeno besedilo, veljajo od 21.6.2019

(ARHIV: Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive, z dne, 20.4.2016)

Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za šport (v nadaljevanju Merila UL FŠ)           

Merila UL FŠ iz leta 2012
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 19. seji Senata UL dne 30.06.2015
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 32. seji Senata UL dne 22.11.2016
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 35. seji Senata UL dne 21.02.2017

Čistopis Meril UL FŠ, sprejet na 26. seji Senata UL dne 24. 2. 2020

Habilitacijsko področje UL FŠ: Znanost o športu - kineziologija
 

Povezava do Sklepov in stališč Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Povezava do spletnih strani na UL (habilitacije)

 

Za kandidate - vzorci življenjepisov

 

 

AVTOMATSKI TOČKOVALNIK IN BIBLIOGRAFIJA

Obvezna uporaba avtomatskega izpisa točkovnika in bibliografije (od 31.1.2018) - IZPIS avtomatskega točkovnika in bibliografije.

Za kandidate, ki nimajo šifre raziskovalca - Pregled del in točkovalnik

 

Pravilnik o preizkusnem predavanju

 

Zadnjič posodobljeno 20. 7. 2020