Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Habilitacijska komisija

 kontaktkabinettel. int.vloge
Debevec Tadej1100401 520-77-26predsednik
Starc Gregor1001601-520-78-36namestnik predsednika
Filipčič Aleš1300601-520-77-37
Kondrič Miran1300601-520-77-37
Pavlin Tomaž1101001-520-77-53


Oddaja in pregled vlog

Spodaj so navedeni roki za oddajo vlog za obravnavo na mesečnih sejah senata FŠ UL v prvem delu študijskega leta 2021/2022. Vloge morajo biti oddane in evidentirane v kadrovski službi FŠ UL najmanj 20 delovnih dni pred predvideno sejo senata FŠ UL. 

Datum seje senata FŠ UL

Rok za oddajo vloge

19. 10. 2021

21. 9. 2021

26. 11. 2021

29. 10. 2021

21. 12. 2021

23. 11. 2021

18. 1. 2022

21. 12. 2021

Predsednik HK FŠ:

Izr. prof. dr. Tadej DEBEVEC

 

Senat UL je na seji dne 25. 5. 2021 sprejel spremembe in uradno prečiščeno besedilo št. 4 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.

Senat UL je na 27. in 31. seji sprejel sklepe za podaljšanje veljavnega naziva zaradi posledic pandemije COVID-19 (sklep 4.2 s 27. seje). Več v dopisu predsednika senata UL, rektorja prof. dr. Igorja Papiča, z dne 19. 2. 2021. Podaljšanje veljavnega naziva-COVID19-drugi nazivi

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev  Univerze v Ljubljani, UPB št. 3 z dne 16. 6. 2020, velja od 1. 8. 2020 dalje  (Sprememba Meril z dne 16. 6. 2020 je v UPB št. 3 že vključena)

Navodila za izvajanje (tehnična navodila), UPB št. 2, velja od 1. 8. 2020 dalje (Sprememba Navodil z dne 16. 6. 2020 je v UPB št. 2 Navodil že vključena)

(ARHIV: Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive, z dne, 20.4.2016)

Individualne interpretacije Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani Fakulteta za šport (v nadaljevanju Merila UL FŠ)           

Merila UL FŠ iz leta 2012
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 19. seji Senata UL dne 30.06.2015
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 32. seji Senata UL dne 22.11.2016
Spremembe Meril UL FŠ, sprejete na 35. seji Senata UL dne 21.02.2017

Čistopis Meril UL FŠ, sprejet na 26. seji Senata UL dne 24. 2. 2020
Priloge UL FŠ k Merilom, sprejete na 26. seji Senata UL dne 24. 3. 2020 (čistopis, velja od 25. 3. 2020 dalje)
Priloge UL FŠ k Merilom, sprejete na 34. seji Senata UL dne 26. 1. 2021 (čistopis, velja od 29.1. 2021 dalje)

 

Habilitacijsko področje UL FŠ: Znanost o športu - kineziologija
 

Povezava do Sklepov in stališč Senata UL za področje habilitacij (od 25.10.2011 dalje)

Povezava do spletnih strani na UL (habilitacije)

Za kandidate - vzorci življenjepisov

 

AVTOMATSKI TOČKOVALNIK IN BIBLIOGRAFIJA

Obvezna uporaba avtomatskega izpisa točkovnika in bibliografije (od 31.1.2018) - IZPIS avtomatskega točkovnika in bibliografije.

Za kandidate, ki nimajo šifre raziskovalca - Pregled del in točkovalnik

 

Pravilnik o preizkusnem predavanju

 

Zadnjič posodobljeno 17. 6. 2021