Kondicijski trener

Termini: 26.6. - 27.9.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 180

Število razpisanih mest: 27

Število prostih mest: 0


Opis:

PRIREDITELJ

Fakulteta za šport kot nosilec in izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno ob podaljšanih vikendih od četrtka do nedelje v sledečih datumih in trajanju:

Datumi:

 1. 26.6. – 27.9.2019

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Milan Čoh.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Seznaniti  tečajnike z osnovami procesa športnega treniranja.

Usposobiti udeležence za načrtovanje, izvajanje in nadziranje procesa kondicijske priprave športnikov v posameznih športnih panogah (monostrukturni ciklični športi, aciklični športi, kompleksni polistrukturni športi – športne igre)

Usposobiti kandidate za izvajanje osnovnih in aplikativnih programov v fitnesu.

POGOJI DOKONČANJA

Za uspešno pridobljen naziv Kondicijski trener morajo kandidati opraviti:

 • Kandidat se mora udeležiti vsaj 75% ur programa
 • Opraviti mora teoretični izpit (pisno oziroma ustno - po dogovoru z vodjem programa)
 • Opraviti mora seminarsko nalogo – tema mora biti s področja kondicijskega treniranja, izbrano temo odobri vodja programa
 • Popravni izpit mora kandidat opravljati v roku dveh let od prvega opravljanja izpita
 • Opraviti mora 50 urno prakso pod nadzorom strokovnjakov.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti 2. stopnje v športu z nazivom KONDICIJSKI TRENER.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 840,00€.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let,
 • končana vsaj 4 letna srednja šola (IV stopnja izobrazbe),
 • 4 letni aktivni tekmovalni staž oz. ustrezna dokazljiva športna anamneza.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnem stažu oziroma drugo ustrezno dokazilo o ustrezni športni anamnezi.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora izpolniti E-prijavo ter slediti navodilom v prijavi. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PODPISANO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 24.6.2019. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 24.6.2019. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali na drug način prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.