Tečaj splošnih vsebin za strokovne delavce v odbojki

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 - 2 =

Termini: 24.11.2017 - 2.12.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 25

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 80


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programa usposabljanja Vaditelj odbojke – 2. stopnja usposobljenosti.

Tečaj je primeren za vse trenerje z nazivom Vaditelj odbojke – 1.stopnja usposobljenosti, Trener mladih za odbojko – 1. stopnja usposobljenosti, kot tudi za kandidate, ki še nimajo pridobljenega nobenega trenerskega naziva v odbojki. Tečaj je sofinanciran s strani Odbojkarske zveze Slovenije, oziroma Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije in je zato namenjen izključno strokovnim delavcem v odbojki, oziroma tistim, ki se bodo ob naslednjem razpisu naziva Vaditelj odbojke le-tega udeležili in si pridobili ta naziv.

Trajanje tečaja

Tečaj bo potekal skladno z urnikom, ki si ga lahko ogledate na povezavi URNIK.

Predmetnik tečaja

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za vse stopnje usposobljenosti:

 1. Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur), dr. Vedran Hadžić
 2. Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur), dr. Tjaša Dimec Časar
 3. Osnove teorije in metodike športnega treniranja (5 ur), dr. Marko Zadražnik.
 4. Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur), dr. Janez Vodičar in mag. Saša Grujić.
 5. Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur), dr. Marjeta Kovač

Opomba: Udeleženec po uspešno opravljenih vseh izpitih ne pridobi diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu, temveč se bo opravljen izpit splošnih vsebin ustrezno zabeležil in upošteval pri opravljanju obveznosti naziva v odbojki za katerega se bo posameznik usposabljal.

Pogoji dokončanja

Kandidati bodo morali za uspešno opravljene splošne vsebine pozitivno opraviti pisni izpit iz vseh zgoraj navedenih predmetov.


Kotizacija:

Cena tečaja

 • 50,00 EUR. Cena je sofinancirana s strani Odbojkarske zveze Slovenije oziroma Društva obojkarskih trenerjev Slovenije in vključuje poslušanje predavanj, e-gradivo ter tri izpitne roke.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov.

 1. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj splošnih vsebin morajo kandidati imeti pridobljen naziv Vaditelj odbojke, 1. stopnja usposobljenosti ali Trener mladih za odbojko, 1. stopnja usposobljenosti ali izpolniti priloženo izjavo, da se bodo udeležili prve možnosti usposabljanja za pridobitev naziva Vaditelj odbojke, 2. stopnja usposobljenosti. Izjavo si lahko prenesete na povezavi IZJAVA.

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo, ki se nahaja na vrhu besedila razpisa (prosimo sledite navodilom E – prijave). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 20.11.2017. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 20.11.2017. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik tečaja

Izjava