UČITELJ JADRANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 - 9 =

Termini: 1.4. - 10.4.2016

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 99

Število razpisanih mest: 12

Število prostih mest: 12


Opis:

PRIREDITELJ

Jadralna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na slovenski obali. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

 • Specialni del: 1.4. – 3.4.2015 in 8.4. – 10.4.2016.
 • Splošni del: jeseni 2016 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in tečaja je dr. Matej Majerič.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju jadranja, da bodo sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in izobraženosti bodo odgovorni za vadbo - učenje in treniranje (vodenje na tekmah) vseh starostnih kategorij posameznikov in skupin v interesnem in rekreativnem jadranju.

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Učitelj jadranja pridobili osnovna znanja s področja pedagogike v športu, managementa v športu z osnovami informatike, psihologije v športu, športne medicine in prve pomoči in metodike športnega treniranja ter s področja jadranja.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 75% udeležba.

IZPITI: Pogoj za dokončanje je opravljen izpit, ki je sestavljen tako iz teoretičnega, kot iz praktičnega dela.

Teoretični del izpita je pisni. Preverjalo se bo znanje iz:

 • fizikalnih osnov jadranja,
 •  varnosti,
 •  meteorologije,
 • metodike jadranja, 
 •  organizacije dela,
 •  športne medicine in prve pomoči.

Praktični del:

 • prikaz tehnike jadranja
 • pedagoški nastop

Ocenjevanje se izvaja z ocenami od 1 do 10. Za negativno veljajo ocene med 1 in 5. Kandidat mora opraviti izpit pred tričlansko izpitno komisijo.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, izpit iz posameznega predmeta pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Učitelj jadranja.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 700,00€. Rok plačila je petek, 25.3.2016.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 12.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

dopolnjenih 18 let starosti

končana najmanj poklicna 3 letna šola (IV. stopnja izobrazbe)

imeti morajo opravljen SLOVENSKI izpit za voditelja čolna.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Scan slovenskega izpita za voditelja čolna

 

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 25.3.2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 28.3.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf