MENTOR BALINANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 - 6 =

Termini: 19.6. - 27.6.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 68

Število razpisanih mest: 25

Število prostih mest: 25


Opis:

PRIREDITELJ

Balinarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na baliniščih v Ljubljani. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo trajalo dva vikenda od 19.6.2015 do 27.6.2015.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Ivan Čuk

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja za pridobitev naziva Mentor balinanja je usposobiti  strokovne delavce za delo pomožnih strokovnih delavcev v balinarskih društvih (klubih), kjer bodo opravljali delo pod nadzorom ali navodilih strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in bodo odgovorni za vadbo, to je pomoč pri učenju in treniranju ter pomoč pri vodenju igralcev ali moštev na tekmah.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

  • Prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu mora biti vsaj 75%
  • Opravljen teoretični izpit iz splošnih predmetov
  • Opravljen praktični izpit
  • Opravljeno praktično usposabljanje

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki.

Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana.

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Mentor balinanja.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 335,00€.  Rok za plačilo je petek, 12.6.2015.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 10 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

 2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Polnoletnost
  • Najmanj končana 3 letna poklicna šola
  • Vsaj 5 letno članstvo v društvu, ki je član Balinarske zveze Slovenij

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila.

  •  Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
  • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
  • Potrdilo društva ali zveze o članstvu.

 4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov . Zadnji rok za prijavo je petek, 12.6.2015.

 5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 12.6.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 6. Odjava

Rok za odjavo je petek 12.6.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf

Urnik