USPOSABLJANJE ZA POKLIC MASER/MASERKA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


3 + 5 =

Termini: 15.5. - 30.5.2015

Koordinator: Miha Kürner

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

                              ŽELITE PRIDOBITI POKLIC MASERJA ?

 Zavod ZZI in Fakulteta za šport organizirata za Vas usposabljanje za nacionalno poklicno kvalifikacije (NPK) maser/maserka.

POGOJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

 • starost najmanj 18 let,
 • Znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa.*

* Študentje Fakultete za šport izpolnjujejo pogoje, ko opravijo sledeče študijske obveznosti:

 • ANATOMIJA
 • FIZIOLOGIJA
 • PSIHOLOGIJA (lahko tudi na srednješolski ravni)
 • MEDICINA ŠPORTA I
 • MEDICINA ŠPORTA II
 • PEDAGOGIKA ali DIDAKTIKA ali SOCIOLOGIJA

SVETOVANJE

V postopku ugotavljanja in potrjevanja znanja ter oblikovanja zbirne mape (portfolija) za potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije maser/maserka poteka individualno svetovanje. Vse potrebne informacije prejmejo udeleženci na prvi uri predavanj.

DOKUMENTI, KI MORAJO BITI ZBRANI V PORTFOLIU:

 • prijavnica za preverjanje in potrjevanje NPK maser/maserka
 • življenjepis po predlogi EUROPASS CV
 • fotokopija osebnega dokumenta
 • DOKAZILA S KATERIMI KANDIDAT DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Maser/Maserka (TOČKA 2.2.) in sicer:
 • »Znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih ali študijskih programih na področju zdravstva, kozmetike, farmacije in športa«
 • V Zbirno mapo torej vložite vsa dokazila, ki potrjujejo opravljene preizkuse znanj navedenih zgoraj tj. potrdila o opravljenih izpitih (DOBITE JIH V REFERATU) ali priložite overjeno kopijo indeksa iz katerega bodo razvidni opravljeni posamezni predmeti (OVERITE V REFERATU ALI NA UPRAVNI ENOTI) ali priložite overjeni kopiji diplome FŠ in prilogo k diplomi FŠ iz katerih je to razvidno.
 • fotokopija potrdila o opravljenem tečaju klasične masaže in morebitnih drugih tečajih masaže
 • reference delodajalcev, strank...

Več informacij na: http://www.nrpslo.org/kandidati/kako_postanem_kandidat.aspx

Navedene dokumente pridobi udeleženec usposabljanja  med usposabljanjem in jih predloži pred končnim preverjanjem znanja.

PISNO IN PRAKTIČNO PREVERJANJE IN POTRJEVANJE USPOSOBLJENOSTI

Kandidat, ki izpolnjuje vse pogoje, se lahko udeleži pisnega in praktičnega ter ustnega preverjanja znanja z zagovorom pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center. Na preverjanju prikaže masažne tehnike na masirancu in storitev tudi teoretično zagovarja. Komisija ocenjuje pripravo kandidata na delo, pripravo in uporabo pripomočkov, pripravo masiranca ter ustreznost izvedene masaže.

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE

Tečaj se izvaja na podlagi tematskih sklopov, ki jih predpisuje Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. 40-urni TEČAJ KLASIČNE MASAŽE obsega:

 • teoretični del,
 • praktični del

 


Kotizacija:

CELOTNI STROŠKI USPOSABLJANJA:

·      TEČAJ:   390 € (stroški dela predavateljev in literature) – plačljivo v dveh obrokih, pred začetkom vsakega modula

·      CERTIFICIRANJE in postopek za pridobitev NPK »maser«:   150 € (stroški SVETOVANJA  kvalificiranega SVETOVALCA za NPK pri pripravi zbirne mape, strošek honorarja izpitne komisije in IZDAJA CERTIFIKATA).


Opombe:

 Več informacij na spodnji povezavi:

 

Razpis

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf