TRENER MLADIH ZA ODBOJKO

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 - 9 =

Termini: 11.5. - 16.5.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 30

Število razpisanih mest: 15

Število prostih mest: 15


Opis:

 PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 KRAJ

 

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

 • Ponedeljek, 11.05.2015, od 15:30 do 21:30
 • Sreda, 13.5.2015, od 15:00 do 21:00
 • Petek, 15.5.2015, 15:00 do 19:30
 • Sobota, 16.5.2015, 8:00 do 12:00
 • Izpit po dogovoru 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Zadražnik.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju odbojke, da bodo sodelovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in izobraženosti bodo odgovorni za vadbo (učenje in treniranje) dečkov in deklic ter njihovo vodenje na tekmah (mini odbojka in mala odbojka).

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener mladih za odbojko pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v kategoriji dečkov in deklic. 

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 90% udeležba.

IZPITI:

 • Teorija: uspešno opravljen izpit  - poznavanja predavanih vsebin (glej predmetnik).
 • Praksa: prikaz tehničnih prvin (spodnji servis, zgornji odboj, spodnji odboj).
 • Sojenje in vodenje tekme.

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu, kandidat pridobi naziv Trener mladih za odbojko.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Trener mladih za odbojko pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v kategoriji dečkov in deklic.

 


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 150,00€.  

PRIJAVE:

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Hkrati je 15 tudi maksimalno število udeležencev.

Pri prijavah bomo upoštevali vrstni red popolnih prijav (Poslana prijavnica z vsemi dokazili ter plačana prijavnina. Za datum prijave se šteje, ko je opravljena zadnja obveznost prijave).

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Dopolnjenih 16 let starosti.
 •  Vsaj tri letni igralni staž.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
 • Scan potrdila o igralnem stažu (potrdilo napiše društvo ali zveza).

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.  

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je sreda, 6.5.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 6. Odjava

Rok za odjavo je sreda 6.5.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

 KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Natančen urnik bo obljavljen 14 dni pred pričetkom usposabljanja.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf