VADITELJ GOLFA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


4 + 7 =

Termini: 27.3. - 4.5.2015, 11.4. - 24.5.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 92

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

 

PRIREDITELJ

Golf zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na golf igrišču Smlednik. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

1.      Splošni del 27.3. – 4.5.2015, Fakulteta za šport

2.     Specialni del 11.4. – 24.5.2015, Fakulteta za šport in Golf igrišče Diners klub Ljubljana (Smlednik).

 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Uroš Gregorič.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je osvojiti teoretična in praktična znanja za pomoč strokovnim delavcem višjih stopenj pri vodenju organiziranih treningov klubskih mladinskih selekcij in opravljanju dela po programih potrjenih s strani Golf zveze Slovenije.

 

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 70% udeležba.

IZPIT: Pisni izpit (Osnove pedagogike športa, Osnove psihologije športa, Osnove teorije in metodika športnega treniranja, Športna vzgoja mlajših otrok, Uvod v golf, Tehnika golfa, Pravila golfa) in praktičen izpit (Tehnika golfa, Delo z mladimi).

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Vaditelj golfa.

 


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 845,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 422,50€ mora biti poravnan najkasneje do 23.3.2015, drugi v identičnem znesku pa do 20.4.2015.

 

PRIJAVE

1.       Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 6 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

 

2.       Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         Kandidat mora biti polnoleten,

·         imeti končano najmanj V. stopnjo izobrazbe in

·         imeti mora veljaven aktiven točen EGA hendikep 11,4 ali manj (preveri GZS)

·     opraviti igralni test. Za uspešno opravljen igralni test mora kandidat v dveh dnevih igrati 25 udarcev čez PAR igrišča ali bolje iz zadnjih udarjališč. Tekmovanja, ki štejejo za pridobitev igralnega testa, so določena v razpisu in jih je 5. Ta tekmovanja so: Državno prvenstvo za člane, Slovenija tour (pri obeh tekmovanjih štejeta le prva tekmovalna dneva).

 

3.       Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

·         Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)

·         Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja 

 

4.       Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 23.3.2015.

 

5.       Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 23.3.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 

6.       Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 23.3.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

 KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica_.docx

Prijavnica_.pdf