RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER KOŠARKE MLADIH

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 - 7 =

Termini: 4.10.2013-12.10.2013

Koordinator: Dr. Frane Erčulj

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let. Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva trener košarke mladih je sestavljen iz dveh sklopov in sicer iz sklopa splošnih vsebin (predavanja 4.10.-6.10.2013 – velja za kandidate, ki še nimajo opravljenega splošnega dela) ter sklopa specialnih (košarkarskih) vsebin, katere so predmet tega razpisa in se bodo izvajale v dveh vikendih – 27. - 29.9. ter 11.- 12.10.2013. Za dokončanje oz. pridobitev strokovnega naziva morajo kandidati uspešno opraviti tako izpite iz  splošnih vsebin za trenerje, kot tudi obveznosti na specialnem  delu. Splošni del se razpisuje na Inštitutu za šport dvakrat letno.

 

Več na spodnji povezavi: 


Kotizacija:

 Šolnina za posameznega kandidata znaša 250,00 € za specialni del ter 150 € za splošni del. V ceni šolnine so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, prevozni stroški predavateljev, strokovna literatura, organizacija in vodstvo tečaja.
Stroški tečaja morajo biti obvezno poravnani  pred   pričetkom predavanj v skladu z  navodili o načinu plačila na prijavnici-predračunu.


Opombe:

 

 

PRIJAVNICA

 

RAZPIS