TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO) IN REŠEVANJA IZ VODE VEZANO NA PLAVALNE DEJAVNOSTI

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 - 6 =

Termini: 19. in/ali 20. MAJ 2012

Koordinator: dr. Dorica Šajber

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 50


Opis:

 

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA (TPO) IN REŠEVANJA IZ VODE VEZANO NA PLAVALNE DEJAVNOSTI  

ORGANIZATOR: PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 

VODJA SEMINARJA: dr. Dorica Šajber  

DATUM: SOBOTA, 19. in/ali 20. MAJ 2012, ob 9.15 uri

KRAJ: FAKULTETA ZA ŠPORT, LJUBLJANA, Velika predavalnica, Gortanova 22, Ljubljana

INFORMACIJE IN PRIJAVA: Pogoj za prijavo je plačana kotizacija in izpolnjena prijavnica, katero nam lahko posredujte na e-naslov: miha-kurner@fsp.uni-lj.si  najkasneje do srede, 16.05.2012.

INFORMACIJE IN PRIJAVA: Pogoj za prijavo je izpolnjena prijavnica, katero nam lahko posredujte na e-naslov: miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali po fax-u: 01/520 77 50. Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. številki 01 520 77 52, Miha Kürner. najkasneje do srede, 16.5.2012  

Stroški udeležbe znašajo 20,00 EUR na udeleženca in morajo biti poravnani pred pričetkom licenčnega seminarja.

Plačilo lahko uredite po navodilih, ki so natisnjena v glavi prijavnice.   Z udeležbo na tečaju si udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju iz TPO (temeljni postopki oživljanja) v skladu z novim Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih.  

 

Seminar bo potekal 19. in/ali 20. maja odvisno od števila prijavljenih kandidatov. Vse, ki se bodo prijavili ob zapolnitvi prostih mest za 19.05.2012 bomo razporedili na nedeljo, 20.05.12 in bodo o tem pravočasno obveščeni.  

 

NA SVIDENJE NA SEMINARJU!                  


Opombe:

PRIJAVNICA

RAZPIS