Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Martin Mežan

datum: 12.06.2019

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: MARTIN MEŽAN

Naslov: METODIKA POUČEVANJA META PRI NAJMLAJŠIH KOŠARKARJIH 
            

Zagovor magistrskega dela magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: sreda, 12. 6. 2019 ob 09:30 uri v Murnikovi sobi.  

Uspešen zagovor!

Študentski referat