Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Razpis premostitvenih modulov pred vpisom na 2. stopnjo Kineziologije in Športne vzgoje

datum: 06.06.2018

kategorija: obvestila za študente

 

Študenti, ki se želijo vpisati na magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja ali Kineziologija, morajo v primeru, da se vpisujejo na drugo študijsko področje (glede na prvostopenjski program),  pred vpisom opraviti premostitvene obveznosti. Te so odvisne od razlik med programom prve stopnje (ki so ga zaključili ali ga zaključujejo) in programom druge stopnje, na katerega se želijo vpisati.

V ta namen razpisujemo premostitvene module, ki bodo izvajani tekom študijskega leta 2018/19, z namenom vpisa na 2. stopnjo v študijskem letu 2019/20 (izjema so letošnji  študenti 3. letnika ŠT, za katere se bo modul začel izvajati že v juniju 2018, vpis na 2. stopnjo pa bo možen že v septembru 2018).

 

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na 2. stopnjo Športne vzgoje

Priloga 1 razpisa za 2. stopnjo Športne vzgoje

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na 2. stopnjo Kineziologije

Prijavnica za premostitveni modul - Priloga 2 razpisa za Športno vzgojo in Kineziologijo

 

Rok za oddajo prijave: 15. 8. 2018,

razen za študente 3. letnika Športnega treniranja, ki želijo na 2. stopnjo Kineziologije; ker se izvedba premostitvenih obveznosti v tem primeru začne že v juniju 2018(!), je potrebno oddati prijavo:

najkasneje do 14. junija 2018!!!

NOVO OBVESTILO: Zaradi premajhnega števila prijav (do 14. junija) premostitvenega modula za študente 3. letnika ŠT v študijskem letu 2017/18 ne bo. Lahko pa se prijavite za izvedbo modula v študijskem letu 2018/19 (rok za prijave je 15. 8. 2018).