Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Žiga Lah

datum: 08.03.2018

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: ŽIGA LAH

Naslov: ANALIZA MEDSEBOJNE POVEZANOSTI MOTORIČNIH SPREMENLJIVK MLAJŠIH KATEGORIJ V TEKMOVALNEM ALPSKEM SMUČANJU     

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: četrtek, 8. 3. 2018, ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat