Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Edvin Delić

datum: 12.02.2018

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: EDVIN DELIĆ

Naslov: REAKCIJSKI ČASI V ŠPORTU     

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: ponedeljek, 12. 2. 2018, ob 9:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat