Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Neža Adamič

datum: 14.12.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: NEŽA ADAMIČ 

Naslov: ŠPORTNE DEJAVNOSTI KOT SREDSTVO SOCIALNE INTEGRACIJE S ŠTUDIJO PRIMERA "ICEHEARTS"    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: četrtek, 14. 12. 2017, ob 9:00 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat