Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Matic Stegne

datum: 17.10.2017

kategorija: obvestila za študente


Kandidat: MATIC STEGNE 

Naslov: RAZLIKE V NEKATERIH PARAMETRIH IGRALNE UČINKOVITOSTI MED ZMAGOVALCI, PORAŽENCI IN EKIPAMI, KI SO IGRALE NEODLOČENO NA OI 2016 ZA MOŠKE    

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: torek, 17. 10. 2017, ob 9:15 uri v Murnikovi sobi.  

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!  

Študentski referat