Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zaposlitev »Mladega raziskovalca« in doktorski študij

datum: 20.07.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Zadeva: Zaposlitev »Mladega raziskovalca« in doktorski študij

 

Kje: Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Področje dela in študija: Biomehanika gibanja človeka – kineziologija (formalna klasifikacija: 5.10.03 Družboslovje, Šport, Kineziologija – biomehanski, biometrični vidik)

 

Pričetek: 1.10.2017

Pogoji: Predhodno zaključen univerzitetni dodiplomski študij oziroma magistrski bolonjski študij – za natančnejše informacije glej javni razpis »Razpis za mlade raziskovalce v letu 2017« na UL, ki bo objavljen predvidoma 26.7.2017.

 

Prijava: kandidati se prijavijo v skladu z javnim pozivom  predvidoma do 08.08.2017 do 11 ure.
Prosim, da zainteresirani kandidati pošljejo dokumentacijo v elektronski obliki tudi na naslov si in priložijo kratek povzetek življenjepisa na eni A4 strani iz katerega naj bodo razvidni pogoji iz točke »Izobrazba, kompetence in dokazila«.


Izobrazba, kompetence in dokazila

Od kandidata pričakujemo dobro znanje mehanike in matematike. Poznavanje biomehanike športa je dobrodošlo, vendar ne nujno potrebno. Iščemo kandidata bodisi z naravoslovno matematično ali tehnično izobrazbo (najmanj diploma oz. magisterij iz Fizike, Elektrotehnike, Strojništva ipd.). Ravno tako se pričakuje od kandidata vsaj osnovno znanje uporabe programskega okolja Matlab (Mathworks) in dobro poznavanje paketa Microsoft Office (minimalno Word, Excel, Power Point). Dobrodošle so tudi kompetence uporabe različnih merilnih tehnologij v mehaniki oziroma izkušnje z delom v laboratoriju.

Od kandidata se zahteva poznavanje vsaj enega športa, kar lahko izkaže bodisi s svojim tekmovalnim stažem, visokim rekreativnim udejstvovanjem ali pa z učiteljsko licenco enega od športov.

Kandidat mora imeti visoko znanja angleškega jezika, ki vključuje branje, pisanje, poslušanje in govorjenje.


Kratek opis usposabljanja

Kandidat na doktorskem študiju Kineziologija se bo v času študija spoznaval z različnimi gibanji človeka, na eni strani z optimizacijo gibalnih nalog vrhunskega športnika in na drugi strani zdravega načina gibanja oziroma ugotavljanja patologije gibanja. Kandidat se bo še posebej usposabljal na področjih:

  • biomehanike gibanja človeškega telesa,
  • mišično skeletnega modeliranja,
  • uporabe različnih merilnih tehnologij na področju biomehanike športa,
  • obdelave in analize izmerjenih podatkov,
  • razvoja novih športnih rekvizitov ter optimiranju obstoječih,
  • razvoja novih merilnih metod in postopkov na področju gibanja človeka.

 

Kontaktna oseba: prof. dr. Matej Supej ()