Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava za »Vpis v višji letnik« za študente predbolonjskega programa

datum: 14.06.2017

kategorija: obvestila za študente

 

Drugi prijavni rok za študente starega univerzitetnega programa Športna vzgoja, ki niso zaključili študija do 30. 9. 2016, bo odprt v spletnem portalu eVŠ od 1. do 15. 9. 2017.

Kandidati se prijavljajo na mesta za vpis v višji letnik, ki pa so omejena (5 mest za 2. letnik in 5 mest za 3. letnik vsakega prvostopenjskega programa) in skupna za prehode med bolonjskimi programi in iz starega na bolonjske programe.

O izbiri med prijavljenimi kandidati bo odločala Komisija za študijske zadeve na seji 19. 9. 2017.

Več o prijavi za vpis v višji letnik v Razpisu za vpis, str. 18: http://portal.evs.gov.si/documents/10157/e42d117f-02bd-4c51-9e3d-35877e143274