Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Radovan Jokanović

datum: 16.12.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat:  RADOVAN JOKANOVIĆ

Naslov: VPLIV TELESNE DEJAVNOSTI NA PREKOMERNO TELESNO MASO, GIBALNE SPOSOBNOSTI IN NEKATERE KAZALCE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV Z BOLEZENSKO DEBELOSTJO

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: petek, 16. 12. 2016, ob 12:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat