Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor magistrskega dela, Nika Bertalanič

datum: 21.12.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidatka: NIKA BERTALANIČ

Naslov: PREVERJANJE UČINKA ŠESTTEDENSKEGA  VSAKODNEVNEGA IZVAJANJA VAJ NA DELOVNEM MESTU NA NEKATERE GIBALNE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Kineziologija: sreda, 21. 12. 2016, ob 09:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat