Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovori diplomskih del, 13.10.2016

datum: 13.10.2016

kategorija: obvestila za študente

 

Kandidat: KLEMEN ARH

Naslov: ZGODOVINA ROKOMETA V PREDDVORU  

Zagovor diplome magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja: četrek, 13. 10. 2016 ob 10:00 uri v Murnikovi sobi.

Želimo uspešen zagovor in veliko uspehov v prihodnosti!

Študentski referat