Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestila za študente starih študijskih programov (UNI in VSŠ), ki zaključujejo študij

datum: 18.07.2016

kategorija: obvestila za študente

Obvestila in dokumenti v zvezi z zaključevanjem študija

 

22. 8 2016

Študenti predbolonjskih programov, ki zaključujete študij, ne pozabite oddati indeksa v testiranje do 30 . 8. 2016 (tudi če manjka še kakšen izpit, ki ga boste opravljali v jesenskem izpitnem obdobju!).

Veliko uspeha pri opravljanju zadnjih študijskih obveznosti vam želimo!

Študentski referat

 

SKLEP 26. seje Senata FŠ, 12. 4. 2016:

 

Študente predbolonjskih študijskih programov se ponovno obvesti, da bodo strogo upoštevana določila pravilnika o diplomskem delu/nalogi na univerzitetnem in visokošolskem študiju, ki določajo:

  • Študent mora oddati indeks v testiranje v Študentski referat najkasneje mesec dni pred predvidenim datumom zagovora (t. p. najkasneje 30. 8. 2016).

 

  • Študent mora oddati vezano diplomsko delo v Študentski referat vsaj teden dni pred predvidenim datumom zagovora

  

Podrobne informacije v zvezi z aktivnostmi za zaključek študija na starih programih

Pravilnik o diplomskem delu (UNI) / diplomski nalogi (VSŠ)

Navodila za izdelavo projekta in diplomskega dela / naloge (UNI in VSŠ)

 

Izvleček zapisnika 108. seje KŠZ, z dne 8. marca 2016 - projekti diplomskih del in nalog na programih pred prenovo (UNI in VSŠ).

Novih projektov Komisija ne bo več obravnavala (le še dopolnitve oz. popravke v skladu z navedenimi sklepi).

 

Senat je na 25. redni seji 15. 3. 2016 sprejel naslednji sklep:

Študenti starega UNI in VSŠ programa (ne glede na dolžino prekinitve študija), ki jim manjkajo študijske obveznosti in/ali pedagoška praksa pri predmetih, ki se v poletnem semestru študijskega leta 2015/16 ne izvajajo več, ne morejo več opraviti teh obveznosti in ne morejo dokončati študija na vpisanem programu.

 

Možnost prehoda na prvostopenjske bolonjske študijske programe - vpis po merilih za prehode:  V skladu z razpisom za vpis 2016/17 je za nadaljevanje študija na drugem programu potrebno oddati vlogo prek sistema eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/, do 5. maja 2016 in še od 1. do 16. 9 2016. Hkrati je potrebno natisnjen in podpisan obrazec prijave poslati s priporočeno pošto na naslov Fakultete za šport, v petih dneh od oddaje elektronske prijave.

Razpisana mesta za vpis po merilih za prehode v študijskem letu 2016/17.