Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Napotki študentom ter prehod obveščanja na Moodle

datum: 08.01.2015

kategorija: obvestila za študente

Ponovna objava (dopolnjenih) napotkov v zvezi s prijavami na izpite, načinom plačil, informiranostjo študentov...

Vse študente obveščamo, da se bo sistem obveščanja referata kmalu spremenil; vsa obvestila, navodila ... bodo prenesena v spletno učilnico - Moodle. Nekaj časa bo sistem obvestil potekal vzporedno (intranet in Moodle), nato se bo intranet povsem ukinil. O datumih sprememb boste pravočasno obveščeni.

Hkrati ponovno objavljamo nekaj napotkov in splošnih informacij, predvsem za študente prvih letnikov prve stopnje, ki vstopajo v prvo izpitno obdobje.

Za vašo študijsko uspešnost je pomembno tudi, da poznate vaše dolžnosti, pravice, možnosti s področja študija in sistem študijskega procesa ter z njim povezanih zadev na fakulteti!

 

Uspešno na izpitih in lep pozdrav,

Študentski referat