Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kandidiranje študentov v organe FŠ

datum: 28.11.2014

kategorija: obvestila za študente

Razpis - spremembe v nekaterih datumih!

Razpis o kandidiranju študentov v organe fakultete (spremembe z dne 1. 12. 2014)