Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

POTRDITEV PRIJAV – ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU; ROGLA 2014/15

datum: 14.10.2014

kategorija: obvestila za študente

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 (A+B)

Potrditev prijav na oglasni deski za alpsko smučanje do 6. novembra 2014.

Predvidena cena tečaja bo 346,00 €.

Menjave skupin niso mogoče.

Vse potrebne informacije v zvezi z izvedbo tečajev smučanja bodo podane na uvodnem predavanju v sredo 5. novembra 2014 v Veliki predavalnici ob 17.00 uri.

ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 (A+B)

Praktični del vsebin pri predmetu Teorija in metodika alpskega smučanja in deskanja na snegu 1 (A+B) bo organiziran na Rogli. Vaje na snegu bodo potekale po skupinah študentov 2. in 3. letnika smeri Športna vzgoja (ŠV-1A in ŠV-1B) ter študentov izbirnega predmeta na smeri Kineziologija in Športno treniranje (A+B).
Predvidena okvirna cena tečaja bo znašala 346,00 €. Cena tečaja vključuje stroške bivanja v Bungalovih na Rogli, 6-dnevno smučarsko karto, stroške nadstandardnih storitev ter možnost pridobitve strokovnih nazivov Učitelj alpskega smučanja.

Skupine in termini tečajev so definirani skladno s številom vpisanih študentov in so objavljeni na oglasni deski za Alpsko smučanje v 1. nadstropju na koncu hodnika. Zato mora do 6. novembra 2014 vsak študent svojo udeležbo na tečaju potrditi s podpisom v prazno okence ob svojem imenu. V kolikor kdo izmed študentov že ima svojo karto ali bivanje na kraju izvedbe tečaja, naj to (z besedo »imam«) dopiše v rubriko ob svojem imenu pod stolpec BIVANJE oz. KARTA. Imena, ki ne bodo "opremljena" z ustreznimi podpisi, bodo izločena iz evidence. Morebitna odsotnost na tečaju bo opravičena le v primerih objektivnih okoliščin in na podlagi uradnih dokazil.

Menjave skupin niso mogoče, ker moramo upoštevati kompatibilnost s skupinami po posameznih smereh študija ter razpored skupin pri predmetih Nordijsko smučanje in Turno smučanje.

Vsi naknadno vpisani študenti, katerih imen še ni na seznamih, naj to čimprej sporočijo preko elektronske pošte na naslov blaz.lesnik@fsp.uni-lj.si .

Vse potrebne informacije v zvezi z izvedbo tečajev smučanja bodo podane na uvodnem predavanju v sredo 5. novembra 2014 v Veliki predavalnici ob 17.00 uri. Zaradi novosti na študijskih programih je udeležba na predavanjih obvezna za vse študente 2. in 3. letnika smeri ŠV in študentov izbirnega predmeta smeri KIN in ŠT.

Po zaključenih prijavah (6. november 2014) bodo vsem prijavljenih na domače naslove poslani računi, ki jih je do začetka tečaja možno poravnati tudi v več obrokih. Udeležba na tečaju bo mogoča le na osnovi dokazil o plačilu skupnega zneska tečaja.

Doc. dr. Blaž LEŠNIK

v Ljubljani, dne 14. oktobra, 2014