Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pedagogika, andragogika in didaktika

datum: 02.10.2014

kategorija: obvestila za študente

začetek predavanj

Pedagoški proces pri predmetu Pedagogika, andragogika in didaktika (1. letnik mag. ŠV) se bo predvidoma začel sredi oktobra. O točnem začetku boste še obveščeni.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat (po naročilu prodekana)