Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Splošni izbirni predmeti na mag. KIN (Izbirni predmet 10) - 2. letnik

datum: 19.09.2014

kategorija: obvestila za študente

Poslati sporočilo o izbiri!

Študente, vpisane v 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kineziologija v študijskem letu 2014/15, prosimo, da nam do 29. 9. 2014 na referat@fsp.uni-lj.si sporočite katere splošne izbirne predmete za skupaj 12 KT  želite  poslušati v študijskem letu 2014/15 (trenutno imate v predmetnikih "Izbirni predmet 10", ki ga je potrebno nadomestiti s konkretnimi predmeti). Na osnovi sporočila vam bomo v predmetnik vnesli izbrane predmete.

Možnosti:

  • Katerikoli predmeti drugostopenjskih študijskih programov FŠ: Športna vzgoja in Kineziologija, ki jih študent še nima v svojem predmetniku;
  • predmeti drugostopenjskih študijskih programov drugih fakultet (v tem primeru je potrebno potrdilo druge fakultete o nazivu predmeta, vrsti (predmet drugostopenjskega programa), študijskem programu predmeta, številu KT, številu kontaktnih ur  in nosilcu).

 

Te podatke potrebujemo zaradi načrtovanja študijskega procesa.

 

Lep pozdrav,

Študentski referat