Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis v višji letnik in prepis iz izrednega na redni študij v študijskem letu 2013/14

datum: 10.09.2014

kategorija: obvestila za študente

Kineziologija, 2. stopnja

Ker predmet Fiziologija športa v 1. letniku magistrskega študijskega programa Kineziologija v študijskem letu 2013/14 ni bil izveden, sta bila na izredni seji Komisije za študijske zadeve sprejeta naslednja sklepa, ki tako določata pogoje za napredovanje v višji letnik ter za prepis iz izrednega na redni študij v študijskem letu 2013/14 za vpis v študijskem letu 2014/15:

 

SKLEP ŠT. 3079/14

Pogoj za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa Kineziologija v štud. letu 2014/15 je 50 KT.

 

SKLEP ŠT. 3080/14

Pogoj za prepis iz izrednega na redni študij na magistrskem študijskem programu Kineziologija v študijskem letu 2014/15 je 56 KT (neopravljen predmet je ahko le Fiziologija športa!).