Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ODDAJA VLOG ZA PODALJŠANJE STATUSA PO PRETEKU DODATNEGA LETA

datum: 18.06.2014

kategorija: obvestila za študente

(prej podaljšanje absolventskega staža)

Študente, ki ste letos prvič vpisani v dodatno leto (prej absolventski staž) in imate po 153. in 239. členu Statuta UL upravičene razloge za podaljšanje statusa, pozivamo, da vloge z ustreznimi dokazili oddate najkasneje do srede, 2. julija 2014.

Komisija bo vloge za podaljšanje statusa obravnavala na julijski seji, 7. 7. 2014. Sklepi bodo objavljeni v zapisniku KŠZ na intranetu, o vpisu pa boste obveščeni naknadno.

Vloge lahko oddate v nabiralnik pred pisarno referata ali jih pošljete po pošti (Fakulteta za šport, Komisija za študijske zadeve, Gortanova 22, 1000 Ljubljana).

 

Obrazec: Vloga za podaljšanje statusa (dobite ga tudi na spletni strani FŠ ali v kopirnici Pero)

 

Lep pozdrav!

Študentski referat