Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Tečaj angleškega jezika za študijske potrebe

datum: 27.05.2014

kategorija: obvestila za študente

rok za prijave: 30. maj 2014

Tečaj angleškega jezika za študijske potrebe


Tečaj angleškega jezika
je namenjen študentom, ki bodo odšli na študijsko izmenjavo v tujino ali študentom na drugi stopnji.
 

 

Akademski angleški jezik je orodje, s katerim študenti na izmenjavi ali pri študiju druge stopnje oblikujejo svoje znanje in ga posredujejo s pisanjem, branjem in govorom v akademskem okolju.


Vsebina:

  • razlika med splošnim in akademskim angleškim jezikom
  • posebnosti besedišča za akademske potrebe (glagoli, pridevniki, prislovi, fraze za navajanje virov…) s primeri in vajami
  • povzemanja akademskih besedil
  • izbrana poglavja iz slovnice in besedišča z vajami

 


Trajanje: 30 ur (5-krat 4 ure in 2-krat 5 ur)

Izvajalka: mag. Manica Danko

Datumi izvedbe: prvo srečanje 4. 6. 2014 ob 15. uri,
nadaljnji termini (okvirno):

  • 9. 6. ob 15. uri (4 ure)
  • 11. 6. ob 15. uri (4 ure)
  • 16. 6. ob 15. uri (4 ure)
  • 18. 6. ob 15. uri (4 ure)
  • 23. 6. ob 15. uri (5 ur)
  • 26. 6. ob 15. uri (5 ur)


Rok za prijavo
: 30. maj 2014

Kraj izvedbe: Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana

Cena: 148,50 EUR vključno z DDV,
           študentje Fakultete za upravo imajo ob prijavi 30 % popust.

 

PRIJAVNICA za študente drugih fakultet

PRIJAVNICA za študente Fakultete za upravo

 

Svetovalno-izobraževalni center
telefon: 01 580 55 90, 01 580 55 88
telefaks: 01 580 55 95
e-naslov: sic@fu.uni-lj.si