Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sistematski zdravniški pregledi študentov 1. letnika mag. štud. programov

datum: 12.05.2014

kategorija: obvestila za študente

1. letnik ŠV in KIN - 2. stop.

Zdravstveni dom za študente vabi vse študente 1. letnika magistrskih štud. programov na sistematski zdravniški pregled.

Dodatne informacije in razpored dobite na oglasni deski v pritličju fakultete.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat

(posredovano od ZD za študente)