Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prošnja za sodelovanje v anketi o spletnih straneh Osrednje družboslovne knjižnice na FDV

datum: 26.03.2014

kategorija: obvestila za študente

Študenti v sklopu predmeta Metodološki praktikum na Fakulteti za družbene vede pripravljajo projektno nalogo z naslovom: Analiza uporabnosti spletnih strani ODKJG na spletnem mestu FDV. Del projekta je tudi spletna anketa med študenti UL. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v problematiko spletnih strani ODKJG. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in bodo analizirani na splošno (ne na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te projektne naloge. Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/37728  

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujemo!