Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Dostopnost fitnesa pod bazenom za študente FŠ

datum: 18.10.2013

kategorija: obvestila za študente

urnik

Obvestilo o dostopnosti fitnesa pod bazenom za študente FŠ