Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Spremembe pri načinu plačil izpitov in drugih storitev/potrdil

datum: 15.10.2013

kategorija: obvestila za študente

Novo!

Študente obveščamo, da so v okviru sistema VIS po novem vzpostavljena tudi vsa plačila, zato velja glede plačil spremenjen sistem:

Na izpite se vsi prijavljate v sistemu VIS (tudi plačniki). Če morate izpit plačati (4, 5., 6. opravljanje in osebe brez statusa), vas sistem na to opozori. Ob uspešni prijavi boste v sistemu dobili obvestilo, da boste v nekaj dneh po izpitnem roku prejeli na dom račun za plačilo. Račun morate plačati do roka za plačilo, sicer v nadaljevanju ne boste mogli uporabljati sistema VIS.

Prijave na izpit so možne najkasneje 2 dni pred izpitom, enako velja za odjave (Primer: Izpit je v ponedeljek, zadnji dan za prijavo/odjavo  v sistemu je sobota do 24h). Kasnejša odjava je, v skladu s 144. členom  Statuta UL, možna le v primeru višje sile (dokazilo pokazati  profesorju).

V ŠTUDENTSKEM REFERATU PRIJAVE IN ODJAVE TOREJ NISO VEČ MOŽNE.

 

Vsa druga plačila bodo sedaj prav tako potekala prek sistema VIS. Študent, ki mora v skladu z veljavnim cenikom UL plačati določeno storitev/potrdilo, se oglasi v Študentskem referatu, kjer odda naročilo. Račun za plačilo boste prejeli v  nekaj dneh po pošti na dom.

Glede plačevanja manjkajočih obveznosti za pristop k izpitu velja za študijsko leto 2013/14 naslednji sklep:

  • Vsi študenti, ki morajo opraviti manjkajoče  obveznosti pri posameznem predmetu (seminarji, vaje) za nazaj, morajo plačati po ceniku UL, postavka 5.2. Izvedba premeta dodiplomski študij, t.j. 264,60 EUR.
  • Posameznik, ki želi obiskovati pedagoški proces (posamezne predmete) v drugem študijskem programu, mora oddati vlogo Komisiji za študijske zadeve. Komisija za študijske zadeve presodi možnost vključevanja. V kolikor je odgovor pozitiven, študent plača po postavki cenika UL za 2013/14 št .5.3 Izvedba predmeta z izpitom dodiplomski študij, 1. stopnja, t.j. 367,50 EUR  in lahko obiskuje pedagoški proces. Potrdilo o plačilu predhodno pokaže nosilcu predmeta, ki ga bo obiskoval.

 

OPOZORILO: Prosimo, da ničesar ne plačujete sami, brez računa! Račun za izpit prejmete po pošti na dom, za razna naročila/storitve, ki se plačajo v skladu s  cenikom UL, pa se oglasite v Študentskem referatu, v času uradnih ur (vsak delavnik od 10.00 do 12.00).

 

Študentski referat