Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Izpolnjevanje predmetnika na programu Športno treniranje

datum: 27.08.2013

kategorija: obvestila za študente

splošni izbirni predmeti - dodatno pojasnilo

Študenti, ki se vpisujete v 2. letnik programa Športno treniranje:

V okviru izbirnih predmetov imate ponujene tudi športe za 6 KT ("šport - izbirni"); če izberete šport za 6 KT, pomeni, da ste izbrali dodatno usmerjanje iz enega od športov (ne sme biti vaš osnovni usmeritveni šport) in boste morali tudi v 3. letniku izbrati ta šport za 6 KT, kot nadaljevanje iz 2. letnika. Tako boste lahko v okviru proste izbirnosti v 2. in 3. letniku pridobili usposobljenost iz dodatnega športa. Pri izvajanju tega športa se boste pridružili študentom ŠT, ki imajo ta šport kot svoj usmeritveni. Potrebujete pa predznanje iz tega športa, saj se ne izvaja na osnovni ravni!

 

Če se odločite za druge izbirne predmete, jih morate izbrati v skupnem seštevku 6 KT ali 7 KT (npr. v primeru kombinacije predmetov s 3 KT + 4 KT), ali 8 KT (kombinacija predmetov s 4 KT + 4 KT) oz. največ 9 KT (v primeru izbora Prilagojene ali Elementarne športne vzgoje). Potrebno pa je vedeti, da se vam bo pri preverjanju pogojev za napredovanje v 3. letnik ali za ponovni vpis, upoštevalo največ 6 opravljenih KT od izbirnih predmetov (in ne npr. 8 KT, če imate skupno vsoto KT od izbirnih predmetov 8). Ostale boste morali pridobiti z obveznimi predmeti.

 

Študenti, ki se vpisujete v 3. letnik programa Športno treniranje:

V primeru, da ste v 2. letniku izbrali šport za 6 KT kot prosti izbirni predmet, morate isti šport za 6 KT izbrati tudi v 3. letniku, ker gre za nadaljevanje vsebin.

Če v 2 letniku niste izbrali športa za 6 KT, izbirate med ostalimi izbirnimi predmeti, v skupni vsoti 6 KT (velja enako glede zahtev izbora kot je navedeno zgoraj).

 

V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju predmetnika nas pokličite na 5207 802. (referat)

 

Študentski referat