Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

SKUPINE ŠTUDENTOV ZA POLETNI SEMESTER

datum: 22.02.2013

kategorija: obvestila za študente

spremembe v 1.l. ŠT, 1.l. KIN in 3.l. ŠV!

Objavljamo sezname študentov po skupinah za poletni semester štud. leta 2012/13. Glede na zimski semester je prišlo v nekaterih letnikih do sprememb - novo oblikovane skupine!

Športna vzgoja (spremembe v 3. letniku)

Kineziologija (spremembe v 1. letniku)

Športno treniranje (spremembe v 1. letniku)


 

Lep pozdrav!

Študentski referat