Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zgod. športa

datum: 11.01.2013

kategorija: obvestila za študente

obvestilo o 2. kolokviju in izpitu iz Zgodovine športa/Humanistični vidiki športa

Zdravo, nekateri še niste oddali seminarskih nalog, ki so pogoj za opravljanje izpita, nekateri niste dopolnili zahtevano - verjetno sami veste in ne bom poimensko navajal. Kot že rečeno, 2. kolokvij bo 18.1. ob 13 h v VEP, pristopijo lahko tisti, ki imajo pozitivno oceno 1. kolokvija. Kolokvij se piše iz snovi druge polovice semestra, izpit pa je iz snovi celotnega semestra. Ker ste nekateri spraševali za izpit 18.1., sporočam, da boste lahko vzporedno pisali tudi izpit iz celoletne snovi (velja vsa že navedena literatura in predavanja). Vpisi ocen bodo v razpisanem roku.