Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Cene za izvedbo predmeta za 4 KT in 12 KT ter za Didaktiko športne vzgoje

datum: 23.11.2012

kategorija: obvestila za študente

za študente Kineziologije in študente starega UNI študija (Did. šp. vzgoje)

Študente Kineziologije, ki opravljajo predmet za 4 KT ali za 12 KT (za pridobitev usposobljenosti izven svojih predmetnikov), plačajo naslednje cene, ki izhajajo iz postavk cenika UL za študijsko leto 2012/13:

  

Cena za izvedbo predmeta za 4 KT (samo za študente Kineziologije, izven predmetnika): 134, 20 EUR

Cena za izvedbo predmeta za 12 KT (samo za študente Kineziologije, izven predmetnika): 201,30 EUR.

Cena za Didaktiko športne vzgoje (stari UNI):

  • Študenti, ki morajo narediti prakso s hospitacijami, nastopi in vajami, plačajo  108,00 EUR.
  • Študenti, ki že delajo polovico prakse in morajo narediti še polovico vaj, plačajo 54,00 EUR.
  • Študenti, ki morajo opraviti seminarje, plačajo  36,00 EUR.

 

Potrdilo o plačilu prinesete nosilcu predmeta.

 

Podatki za plačilo:

Namen: Plačilo izvedbe predmeta 12 KT / Plačilo izvedbe predmeta 4 KT/ Plačilo manjkajočih obveznosti pri Didaktiki šp. vzgoje

 Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana,  TRR: 01100-6030708477, SKLIC: 00 100-1

 

Študentski referat