Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Fiziologija športa 18. 9. 2012 - komisijski izpiti!

datum: 18.09.2012

kategorija: obvestila za študente

Obvestilo za študente, ki so 18. 9. opravljali izpit iz Fiz. športa

Naslednji študenti Športne vzgoje in Kineziologije, ki so izpit iz Fiziologije športa oz. Fiziologije športa - izpit 1 opravljali četrtič dne 18. 9. 2012, so izpit pisali pozitivno, imajo pa še komisijski zagovor, ki bo 20. 9. 2012 ob 12h na Inštitutu za fiziologijo Medicinske fakultete v Lj., Zaloška 4.

Vp. št.:

22071590

22110197

22110224

Ogled izpitov Fiziologije športa (ŠV) in Fiziologije športa - izpit 1 in izpit 2 (KIN) z dne 18. 9. bo tudi 20. 9. 2012 ob 12h na istem naslovu (zgoraj).

 

Doc. dr. Helena Lenasi in doc. dr. Ksenija Cankar