Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vaje pri Medicini športa 2 (1. l. KIN in ŠT)

datum: 10.05.2012

kategorija: obvestila za študente

od 14. 5. dalje po urniku

Študente 1. letnika KINEZIOLOGIJA in 1. letnika ŠPORTNO TRENIRANJE, obveščamo, da bodo VAJE pri predmetu MEDICINA ŠPORTA 2 (pri strok. sod. Z. Jarnoviču) potekale po razpisanem urniku od 14. 5. 2012 dalje.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat