Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Dodatni termin izpitnega roka za Biomehaniko športa

datum: 23.02.2012

kategorija: obvestila za študente

Samo za študente 3. letnika Športne vzgoje, ki so bili 14. 2. na zunanjih aktivnostih pedagoškega procesa

Študente 3. l. ŠV, ki ste bili 14. 2. na aktivnostih v naravi, obveščamo, da lahko opravljate izpit iz Biomehanike športa v dodatnem terminu tega roka in sicer v četrtek, 1. marca 2012 ob 11h v predavalnici B. Izpit lahko opravljate tudi če nimate prijave na 14.2. 2012; vaše ocene bodo naknadno  vnešene na ta rok.

Lep pozdrav,

Študentski referat