Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Raziskava o izvajanju bolonjskega procesa na UL

datum: 03.02.2012

kategorija: obvestila za študente

anketa za vse bolonjske študente

Vse študente bolonjskih študijskih programov skladno z dopisom rektorja UL prosimo za izpolnitev ankete o bolonjskem procesu in izvajanju študijskih programov.

Dopis rektorja UL

 

Anketa za študente 1. stopnje je dostopna na povezavi:

http://www.surveymonkey.com/s/anketa1stopnja

 

Lep pozdrav!

Prodekan za študijske zadeve

prof. dr. Branko Škof

in

Študentski referat