Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športna rekreacija - izbirni 4. letnik UNI

datum: 16.11.2011

kategorija: obvestila za študente

Usmerjanje od 8:30 do 10:00

Usmerjanje poteka 17.11. od 8:30 do 10:00 v sejni sobi.